راهنمای تکمیل درخواست بهمراه پیوستها |  نظرسنجی |  سئوالات متداول |  نرخ تکمیل کار |  ثبت درخواست جدید |  پیگیری درخواست |  بازگشت به صفحه اصلی
جستجو
توجه :
- لطفا به موارد نقص مدرک اعلام شده و توضیحات کارشناس بررسی کننده دقت نمایید.

- تعرفه تعیین شده جهت هزینه صدور مجوز کار با اشه در قانون بودجه سال 1397 از قرار زیر است :
  • تائید مجوز کار با اشعه مبلغ 12,000,000 ریال
  • تمدید مجوز کار با اشعه مبلغ 12,000,000 ریال
  • اصلاح مجوز کار با اشعه مبلغ 1,000,000 ریال
- پرداخت هزینه صدور مجوز تائید،تمدیدو اصلاح کار با اشعه باید صرفا از طریق همین سامانه صورت گیرد لازم به ذکر است استرداد وجوه فیش های نقدی سلسله مراتب اداری زمانبر و پیچیده ای دارد
- جهت مطالعه راهنمای تکمیلی روی اینجا کلیک نمایید

لطفا کد پیگیری را وارد نموده روی دکمه جستجو کلیک نمایید

کد پیگیری